Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

”Positiv försäljningsutveckling i fjärde kvartalet”

Oktober-December 2018 (Oktober-December 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 6 488 (5 983) tkr. En försäljningsökning med 8 % (-6 %).
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -696 (-1 172) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till – 1 071(- 1 577) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till – 0,19 (- 0,53) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 58,0 % (53,3 %).

Januari-December 2018 (Januari-December 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 24 668 (23 973) tkr, vilket motsvarar en ökning med 3 % (42 %).
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -4 445 (-2 936) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till – 5 938 (- 4 393) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till – 1,04 (- 1,48) kr.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar