Dalsspira mejeri: Försäljningen i september uppgick till knappt 2 mkr.

För september 2017 uppgick försäljningen till 1 988 tkr (2 032 tkr) vilket motsvarar en minskning på 2 % jämfört med föregående år. 

Ackumulerat för året 2017 uppgår försäljningen till 17 984 (7 597) tkr, vilket motsvarar en ökning med 137 %. 

Månad                (tkr) 2017 2016
Januari 2 017 159
Februari 1 822 131
Mars 2 043 155
April 1 956 135
Maj 2 094 175
Juni 1 948 839
Juli 2 024 1 654
Augusti 2 078 1 900
September 1 988 2 032

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar