• news.cision.com/
  • Dalsspira/
  • Dalsspira mejeri AB tillförs närmare en miljon kronor genom teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

Dalsspira mejeri AB tillförs närmare en miljon kronor genom teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

Report this content

Under perioden 21 mars – 5 april 2022 har innehavare av teckningsoptioner i Dalsspira mejeri AB av serie 2021/2022 TO2 kunnat teckna aktier med stöd av dessa. Totalt nyttjades 1 643 484 teckningsoptioner för teckning av 821 742 aktier, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81,33 procent.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna har Dalsspira mejeri tillförts 960tkr före emissionskostnader vilka beräknas till femtiotusen kronor.

Antal aktier och aktiekapital

Nyttjandet av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier ökar antalet aktier i Dalsspira mejeri med 821 742 aktier, vilket innebär att efter registrering av aktierna på Bolagsverket kommer det att finnas 10 925 288 aktier i bolaget. Aktiekapitalet ökar samtidigt från 3 031 063,80 kronor till 3 277 586,40 kronor i Dalsspira mejeri AB.

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 318 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen