Dalsspira offentliggör memorandum

Dalsspira mejeri AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 10 oktober och som genomförs har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter har företräde framför andra investerare att teckna sig. Emissionen är dock öppen även för andra investerare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Dalsspira mejeri färdigställde under våren 2016 sitt nya mejeri i Färgelanda och startade leveransen av närproducerad mjölk från bönder i Bohuslän och Dalsland till regionens livsmedelsbutiker. Leveranser sker nu till alla större kedjor såsom Ica, Coop, City Gross och Axfood (Willys, Hemköp). Den nu beslutade nyemissionen genomförs för att utöka säljkåren, kunna bredda produktutbudet och produktionskapaciteten inom mejeri och ost.

Villkor för nyemissionen 

-       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

-       För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

-       Emissionskursen är 7,50 SEK per aktie.

-       Nyemissionen omfattar högst 739 312 aktier.

Tidsplan för nyemissionen 

-       Teckningsperiod 23 oktober – 9 november 2017.

-       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 16 oktober 2017.

-       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 17 oktober 2017.

-       Avstämningsdag är 18 oktober 2017.

-       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 9 november 2017.

-       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

-       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 oktober – 7 november 2017. 

-       Handel med BTA kommer att ske från och med den 23 oktober 2017 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av december 2017. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.dalsspira.se , AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se .

Under emissionsperioden kommer Dalsspira delta på följande arrangemang och presentera Bolaget:

23/10             Aktiedagen i Falköping, Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping, kl 08.30 – 17.30

Arrangör: Aktiespararna                                                           Information: www.aktiespararna.se

24/10             Aktiepub i Örebro, Frimurarhuset, Spegelsalen 1 tr, Frimurarholmen,  kl 17.30 – 21.00

                      Arrangör: Axier Equities                                                 Information: www.axier.se 

25/10             Aktiekväll i Göteborg, Elite Park Avenue, Kungsporsavenyn 36, kl 17.00 – 21.00

                      Arrangör: Aktiespararna/InWest Corp     Information: www.aktiespararna.se

31/10             Lunchträff i Uddevalla, Restaurang Kärranäs, Kärrastrandvägen 119, kl 12.00 – 13.00

                      Arrangör: Dalsspira mejeri/Inwest Corp Information: www.dalsspira.se

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar