Dalsspira stänger ned getmjölkssortimentet för att spara pengar

Report this content

I samråd med sin getmjölksleverantör har Dalsspira beslutat att stänga getmjölkssortimentet from april 2019.

Beslutet baserar sig på affärsmässiga grunder då verksamheten inneburit kostnader som bidragit till försämrat resultat i verksamheten och försäljningsutvecklingen varit för svag. Genom beslutet förväntas resultatet i Dalsspira förbättras och därmed närmar sig Dalsspira resultatmässig break-even. Getmjölkprodukternas årliga omsättning uppgick 2018 till 1,6 mkr.

”Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut, säger VD Malin Jakobsson. Dalsspira kommer istället lägga fullt fokus på produktionen av den lokala komjölken och sortimentet baserat på denna. ”Vi har en god utveckling i vår komjölksverksamhet med kontinuerlig försäljningsökning som vi kommer vårda och utveckla framöver för att ta oss mot lönsamhet.” fortsätter Malin.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se

Telefon: 076-3360556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dalsspira mejeri AB (publ)

Håbynvägen 6                                                    

Telefon: 0528-50001

E-post: malin@dalsspira.se

Hemsida: www.dalsspira.se

Tidsplan för finansiell rapportering

2019-05-10 Kvartalsrapport 1
2019-08-23 Kvartalsrapport 2
2019-11-15 Kvartalsrapport 3

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Prenumerera

Dokument & länkar