Dalsspiras försäljning minskar med 12 % i juli

Report this content

För juli 2021 uppgick försäljningen till 2 599 tkr (2 970 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 16 322 tkr (18 649 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537       2 146         -15 %
Februari 2 419       2 304           -5 %
Mars 2 537       2 495           -2 %
April  2 534       2 255         -11%
Maj           2 927         2 222         -24%
Juni           2 726 2 348         -15 %
Juli           2 970       2 599         -12%
Augusti           2 431
September 2 176
Oktober           2 242
November  2 133
December 2 376


 

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-08-20 Kvartalsrapport 2
2021-11-12 Kvartalsrapport 3
 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-12.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen