Dalsspiras försäljning minskar med 12% i maj

Report this content

För maj 2022 uppgick försäljningen till 1 945 tkr (2 222 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 9 806 tkr (11 422 tkr), en minskning med 14 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2021 2022 Procentuell förändring
Januari 2 146 1 762 -18 %
Februari 2 304 1 770 -23 %
Mars 2 495 1 671 -33 %
April 2 255 2 658 18 %
Maj 2 222 1 945 -12 %
Juni 2 348
Juli 2 599
Augusti 2 070
September 1 998
Oktober 1 850
November 1 529
December 2 305

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 218 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen