Dalsspiras försäljning minskar med 33 % i mars

Report this content

För mars 2022 uppgick försäljningen till 1 671 tkr (2 495 tkr) vilket motsvarar en minskning med 33 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 5 204 tkr (6 945 tkr), en minskning med 25 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2021 2022 Procentuell förändring
Januari 2 146 1 762 -18 %
Februari 2 304 1 770 -23 %
Mars 2 495 1 671 -33 %
April 2 255
Maj 2 222
Juni 2 348
Juli 2 599
Augusti 2 070
September 1 998
Oktober 1 850
November 1 529
December 2 305

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 318 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Tidsplan för finansiell rapportering

2022-05-13 Kvartalsrapport 1

2022-08-19 Kvartalsrapport 2

2022-11-11 Kvartalsrapport 3


Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-05.