Dalsspiras försäljning minskar med 5 % i februari

Report this content

För februari 2021 uppgick försäljningen till 2 302 tkr (2 419 tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 4 450 tkr (4 956 tkr), en minskning med 5 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537 2 146         -15 %
Februari 2 419       2 304           -5 %
Mars 2 537
April 2 534
Maj   2 927  
Juni 2 726
Juli 2 970
Augusti           2 431
September 2 176
Oktober           2 242
November 2 133
December 2 376
 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta: Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-3360556

 

Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

 

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6                                                        
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se                              

Tidsplan för finansiell rapportering

2020-05-14 Kvartalsrapport 1

2020-08-20 Kvartalsrapport 2

2020-11-12 Kvartalsrapport 3

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-08.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Prenumerera

Dokument & länkar