Dalsspiras försäljning minskar med 8 % i september

Report this content

För september 2021 uppgick försäljningen till 1 998 tkr (2 431 tkr) vilket motsvarar en minskning med 8 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 20 389 tkr (23 257 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537       2 146         -15 %
Februari

2 419

      2 304           -5 %
Mars 2 537       2 495           -2 %
April 2 534       2 255         -11%
Maj           2 927         2 222         -24%
Juni           2 726 2 348         -15 %
Juli           2 970       2 599         -12%
Augusti           2 431       2 070         -15%
September 2 176       1 998          -8%
Oktober           2 242
November 2 133
December  2 376

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-08.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen