Dalsspiras försäljning minskar med 9,5 % i december

Report this content

För december 2020 uppgick försäljningen till 2 376 tkr (2 626 tkr) vilket motsvarar en minskning med 9,5 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 30 007 tkr (29 145 tkr), en ökning med 3 % jmf mot föregående år.

”Året inleddes med en stark försäljningstillväxt men oanade konsekvenser av Covid – 19 har lett till att vi under årets senare halvår haft en minskning på konsumtionsmjölkssortimentet. 2020 avslutas totalt sett med en blygsam uppgång och vi siktar på fortsatt omsättningsökning under 2021”, säger VD Malin Jakobsson.
 

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari     2 370 2 537 7%
Februari           2 103 2 419         15 %
Mars      2 384 2 537   6 %
April     2 437 2 534           4 %
Maj 2 453   2 927           19 %
Juni 2 286 2 726 19 %
Juli 2 657 2 970  12 %
Augusti 2 564            2 431           -5 %
September 2 311  2 176           -6 %
Oktober 2 527            2 242   -11 %
November                    2 427  2 133          -12%
December                    2 626  2 376        -9,5 %


 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Malin Jakobsson,VD 
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-3360556

 

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6                                                        
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se                              

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-11.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dokument & länkar