Dalsspiras försäljning ökar med 15 % i juni

För juni 2019 uppgick försäljningen till 2 286 tkr (1 989 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 14 033 tkr (11 754 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983 2 370  20 %
Februari 1 802  2 103  17 %
Mars 2 180  2 384   9 %
April 1 797  2 437  36 %
Maj 1 964 2 458  25 %
Juni 1 989 2 286 15 %        
Juli 2 229
Augusti 2 188
September 2 007
Oktober 2 136
November 2 085
December              2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019.

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar