Dalsspiras försäljning ökar med 15 % i september

Report this content

För september 2019 uppgick försäljningen till 2 311 tkr (2 007 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 21 565 tkr (18 180 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983 2 370 20 %
Februari 1 802 2 103 17 %
Mars 2 180 2 384  9 %
April 1 797 2 437 36 %
Maj 1 964 2 453  25 %
Juni 1 989 2 286 15 %        
Juli 2 229 2 657 19 %
Augusti 2 189 2 564 17 %
September 2 007 2 311 15 %
Oktober 2 136
November 2 085
December  2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar