Dalsspiras försäljning ökar med 15 % i september

För september 2019 uppgick försäljningen till 2 311 tkr (2 007 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 21 565 tkr (18 180 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983 2 370 20 %
Februari 1 802 2 103 17 %
Mars 2 180 2 384  9 %
April 1 797 2 437 36 %
Maj 1 964 2 453  25 %
Juni 1 989 2 286 15 %        
Juli 2 229 2 657 19 %
Augusti 2 189 2 564 17 %
September 2 007 2 311 15 %
Oktober 2 136
November 2 085
December  2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019.

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar