Dalsspiras försäljning ökar med 17 % i augusti

Report this content

För augusti 2019 uppgick försäljningen till 2 564 tkr (2 189 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 19 254 tkr (16 173 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983  2 370 20 %
Februari 1 802  2 103 17 %
Mars 2 180  2 384  9 %
April 1 797  2 437 36 %
Maj 1 964 2 453 25 %
Juni 1 989 2 286 15 %        
Juli 2 229 2 657 19 %
Augusti 2 189 2 564 17 %
September 2 007
Oktober 2 136
November 2 085
December 2 267

Prenumerera

Dokument & länkar