Dalsspiras försäljning ökar med 19 % i juni

För juni 2020 uppgick försäljningen till 2 726 tkr (2 286 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

”Vi är väldigt glada för försäljningsökningen men trots ökad omsättning märker vi att den säsongsmässiga uppgången på västkusten har varit lägre, en trolig anledning är minskat resande under pandemin”, säger VD Malin Jakobsson.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537 7%
Februari               2 103 2 419         15 %
Mars         2 384 2 537  6 %
April               2 437 2 534           4 %
Maj 2 453   2 927           19 %
Juni 2 286 2 726 19 %
Juli 2 657
Augusti 2 564
September 2 311
Oktober 2 527
November 2 427
December                     2 626

Prenumerera

Dokument & länkar