Dalsspiras försäljning ökar med 19 % i maj

För maj 2020 uppgick försäljningen till 2 927 tkr (2 453 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370   2 537 7 %
Februari    2 103  2 419         15 %
Mars         2 384  2 537  6 %
April      2 437  2 534          4 %
Maj 2 453    2 927          19 %
Juni 2 286
Juli 2 657
Augusti 2 564
September 2 311
Oktober 2 527
November 2 427
December                     2 626

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar