Dalsspiras försäljning ökar med 25 % i maj

För maj 2019 uppgick försäljningen till 2 458 tkr (1 964 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 11 753 tkr (9 765 tkr), en ökning med 20 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983  2 370    20 %
Februari 1 802  2 103   17 %
Mars 2 180  2 384    9 %
April 1 797  2 437   36 %
Maj 1 964  2 458   25 %
Juni 1 989
Juli 2 229
Augusti 2 188
September 2 007
Oktober 2 136
November 2 085
December 2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019.

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar