Dalsspiras försäljning ökar med 4 % i april

Report this content

För april 2020 uppgick försäljningen till 2 534 tkr (2 437 tkr) vilket motsvarar en ökning med 4 % jämfört med föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537      7%
Februari                     2 103 2 419           15 %
Mars               2 384 2 537      6 %
April                     2 437 2 534             4 %
Maj 2 453
Juni 2 286
Juli 2 657
Augusti 2 564
September 2 311
Oktober 2 527
November 2 427
December                     2 626

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar