Dalsspiras försäljning ökar med 4 % i april

För april 2020 uppgick försäljningen till 2 534 tkr (2 437 tkr) vilket motsvarar en ökning med 4 % jämfört med föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537      7%
Februari                     2 103 2 419           15 %
Mars               2 384 2 537      6 %
April                     2 437 2 534             4 %
Maj 2 453
Juni 2 286
Juli 2 657
Augusti 2 564
September 2 311
Oktober 2 527
November 2 427
December                     2 626

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar