Dalsspiras försäljning upp 10 % i juli

För juli 2018 uppgick försäljningen till 2 229 tkr (2 020 tkr) vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat för jan-juli 2018 uppgår försäljningen till 13 984 MSEK (13 914 tkr) vilket motsvarar en ökning med 0,5 %.

Månad               (tkr) 2017 2018
Januari 2 017 1 983
Februari 1 822 1 802
Mars 2 043 2 180
April 1 956 1 797
Maj 2 094 1 964
Juni 1 948 1 989
Juli 2 024 2 229
Augusti 2 078
September 1 988
Oktober 1 889
November 1 972
December 2 121

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar