Dalsspiras försäljning upp 17 % i februari

För februari 2019 uppgick försäljningen till 2 103 tkr (1 802 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 4 474  tkr (3 785 tkr), en ökning med 18 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983     2 370 20 %
Februari 1 802     2 103  7 %
Mars 2 180
April 1 797
Maj 1 964
Juni 1 989
Juli 2 229
Augusti 2 188
September 2 007
Oktober 2 136
November 2 085
December 2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar