Dalsspiras försäljning upp 36 % i april

Report this content

För april 2019 uppgick försäljningen till 2 437 tkr (1 797 tkr) vilket motsvarar en ökning med 36 % jämfört med föregående år.

”Under april månad slutade vi att leverera getmjölksprodukter till handeln för att kunna göra viktiga besparingar för Bolaget, att vi trots detta sätter nytt försäljningsrekord ger vind i ryggen. Vi är snart 20 % ackumulerad ökning mot förgående år och genom att tillsammans med denna ökning fortsätta hålla i kostnaderna jobbar vi vidare mot break even för företaget ”, säger VD Malin Jakobsson.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 9 295 tkr (7 801 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari  1 983  2 370  20 %
Februari  1 802  2 103  17 %
Mars  2 180  2 384  9 %
April  1 797  2 437  36 %
Maj  1 964
Juni  1 989
Juli  2 229
Augusti  2 188
September  2 007
Oktober  2 136
November  2 085
December  2 267


För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar