Dalsspiras teckningsoption TO1 tillförde bolaget 2,3 MSEK

Den 4 juni 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med att Dalsspira mejeri AB genomförde en företrädesemission i november 2018. Totalt nyttjades 700 132 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 35 procent. Dalsspira mejeri tillförs genom teckningsoptionerna drygt 2,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Totalt nyttjades 700 132 teckningsoptioner, vilket innebär att 700 132 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Dalsspira mejeri AB till 6 398 228 stycken. Aktiekapitalet i Dalsspira mejeri uppgår till 1 919 468,40 kronor efter registreringen av emissionen.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni.

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar