Flaggningsmeddelande

Som en följd av den registrerade företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB har aktieägaren Mikael Olsson ökat sitt innehav till över 10 % av röster och kapital.

Mikael Olsson äger efter genomför företrädsemission privat 62 870 aktier i Dalsspira och via sitt helägda företag JOM AB ytterligare 359 110 aktier. Därigenom är Mikael Olsson direkt och indirekt ägare till 421 980 aktier i Dalsspira, vilket motsvarar 11,42 % av såväl röster som kapital.

Genom sitt köp av aktier i företrädesemissionen är numera Mikael Olsson största aktieägare i Dalsspira mejeri AB. JOM:s innehav innan emissionen uppgick till 9,61 %.

Mikael Olsson från Färgelanda är engagerad i ett flertal företag och tycker att just Dalsspira är extra intressant eftersom han själv, likt bolaget, kommer från Dalsland och brinner för att utveckla bygden. “Jag tror att Dalsspira har stora möjligheter att bli en stark leverantör av komjölk på hemmamarknaden i Dalsland/Bohuslän. Getmjölken och osten med sin unikitet och potential i Sverige gör företaget mer intressant på lång sikt” säger Mikael Olsson.

“Jag och styrelsen ser mycket positivt på Mikaels engagemang som tillför bolaget viktig kompetens och drivkraft för Dalsspiras framtida utveckling”, säger VD Malin Jakobsson.  

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar