Försäljningen i december uppgick till drygt 2,1 mkr

För december 2017 uppgick försäljningen till 2 121 tkr (2 250 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Från november (1 972) till december (2 121) har försäljningen ökat med ca 8 %. Ackumulerat för året 2017 uppgår försäljningen till 23 973 tkr (13 541 tkr), vilket motsvarar en ökning med 77 %. 

”December var vår starkaste månad 2017. Vi har ökat våra sälj- och marknadsaktiviteter under sista kvartalet och har därmed lyckats vända den negativa försäljningstrenden. Vi har stark tilltro till att vårt nuvarande arbete kommer att skapa god tillväxt under 2018”, säger Malin Jakobsson, VD på Dalsspira mejeri AB.

Månad                (tkr) 2017 2016
Januari 2 017 159
Februari 1 822 131
Mars 2 043 155
April 1 956 135
Maj 2 094 175
Juni 1 948 839
Juli 2 024 1 654
Augusti 2 078 1 900
September 1 988 2 032
Oktober 1 889 2 082
November 1 972 2 039
December 2 121 2 250

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar