Försäljningen i november uppgick till knappt 2,0 mkr.

Pressmeddelandet har korrigerats. I ingressen angavs tidigare att försäljningen avsåg oktober. Försäljningen avser november. 

För november 2017 uppgick försäljningen till 1 972 tkr (2 039 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört mot föregående år. 

Från oktober (1 889) till november (1 972) har försäljningen ökat med ca 4 %. Ackumulerat för året 2017 uppgår försäljningen till 21 850 tkr (11 292 tkr), vilket motsvarar en ökning med 93 %. 

Månad                (tkr) 2017 2016
Januari 2 017 159
Februari 1 822 131
Mars 2 043 155
April 1 956 135
Maj 2 094 175
Juni 1 948 839
Juli 2 024 1 654
Augusti 2 078 1 900
September 1 988 2 032
Oktober 1 889 2 082
November 1 972 2 039

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar