Huvudägare ökar innehav

Mikael Olsson ökar sitt aktieinnehav i Dalsspira mejeri AB. Efter Dalsspiras kvartalsrapport som släpptes i fredags, köper Mikael 294 000 aktier av getmjölksleverantörerna Anders och Elisabet Forsdahl.

Mikael Olsson äger därmed 62 870 aktier i Dalsspira och ytterligare via sitt helägda företag JOM AB 653 110 aktier. Därigenom är Mikael Olsson direkt och indirekt ägare till 715 980 aktier i Dalsspira, vilket motsvarar 19,37 % av såväl röster som kapital.

Mikael Olsson från Färgelanda är engagerad i ett flertal företag och tycker att just Dalsspira är extra intressant eftersom han själv, likt bolaget, kommer från Dalsland och brinner för att utveckla bygden. “Jag tror att Dalsspira har stora möjligheter att bli en stark leverantör av komjölk på hemmamarknaden i Dalsland/Bohuslän. Getmjölken och osten med sin unikitet och potential i Sverige gör företaget mer intressant på lång sikt” säger Mikael Olsson.

Näsbön Nöt & Get lämnar en väsentlig del av sina aktier av Dalsspira i goda händer! Det menar Anders och Elisabeth Forsdahl som kommenterar försäljningen av aktier. “Efter fem år av uppbyggnad har vi hittat en stark entreprenör som delar vår vision om lokal livsmedelsproduktion. Nu skall vi fokusera på getmjölken och säkra tillgång och hög kvalitet på råvara till mejeriet allt eftersom det utvecklas”.

“Jag och styrelsen ser mycket positivt på Mikaels engagemang som tillför tro på och drivkraft för Dalsspiras framtida utveckling”, säger VD Malin Jakobsson.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta: 
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB 
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se 

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar