Kvartalsrapport 3, 2017-01-01 - 2017-09-30

”Ökade försäljningsinsatser för fortsatt expansion”

”Ökade försäljningsinsatser för fortsatt expansion”

 

Juli-September 2017 (Juli-September 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 102 (5 586) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 9 %.
 • Bruttoresultatet uppgick till 3 104 (2 134) tkr och bruttovinstmarginalen uppgick till 51 % (38 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -494 (-956) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till – 852 (- 1 276) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,29 (- 0,43) kr.
 • Soliditeten uppgick till 38 % (52 %).

Januari-September 2017 (Januari-September 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 996 (7 184) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 150 %.
 • Bruttoresultatet uppgick till 8 993 (3 227) tkr och bruttovinstmarginalen 50 % (45 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 757 (-2 412) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till – 0,96 (- 1,1) kr.
 •  Resultat före skatt uppgick till – 2 816 (- 3 222) tkr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I slutet av september skickade Dalsspira ut de första leveranserna av både get- och komjölksprodukter till Willys butiker i Dalsland och Bohuslän. Butikerna har blivit tillgängliga via nytt avtal med Axfood som tecknades i augusti.
 • Under sommaren har Dalsspira jobbat med produktutveckling och vecka 38 lanseras yoghurt gjord av närproducerad mjölk. Utvecklingen är positiv för både försäljning och utnyttjandegrad av mejerianläggningen. 
 • I september gjorde Dalsspira mejeri en överenskommelse med en innehavare av teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under augusti 2017. Totalt emitteras 24 000 nya aktier, vilket tillförde Bolaget ca 200 tkr. Dalsspira mejeri AB ökar därmed aktiekapitalet med 7 200 kr. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 887 274 kr och antalet utestående aktier till totalt 2 957 250 aktier. 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • I oktober utökade Dalsspira försäljningskåren med en säljare för södra Göteborg, Halland och Älvsborg. Målsättningen är att bearbeta de listningar på Ica och Coop som Dalsspira har avtalat för att nå ett bredare försäljningsområde och därmed ökad omsättning.
 • Under oktober informerar styrelsen för Dalsspira om beslut att genomföra en företrädesemission. Målsättningen är att ta in ca 5,5 mkr för att möjliggöra fortsatt expansion för företaget. Huvudägare, VD och styrelse kommer tillsammans att teckna ca 10 % av emissionen.
 • Dalsspira möjliggör fortsatt expansion genom att avtala om utökade försäljningsområden med Ica och Coop för de nyutvecklade komjölksprodukterna så att hela den svenska marknaden kan bearbetas. Tidigare har endast getmjölksprodukterna varit öppna för den nationella marknaden. 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar