Marknadsmeddelande 8/18 - Sista dag för handel med BTA i Dalsspira Mejeri AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SPIRA BTA, är den 10 januari 2018.  

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: SPIRA BTA
ISIN-kod: SE0010468801
Orderbok-ID: 41FE
CFI: ESNUFR
FISN: DALSSPIRAM/SH
Sista handelsdag: 10 januari 2018

Stockholm den 8 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.