Nyemission registrerad

Dalsspira mejeri AB genomförde med stängning i november 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som övertecknades tillförde Bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 4 januari 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 10 januari 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 16 januari 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Dalsspira mejeri ökat med 221 793,60 SEK genom emission av 739 312 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 108 968,60 SEK fördelat på 3 696 562 aktier.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51


Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar