Daltek genomför förvärv för att bli ledande i Europa

Daltek genomför förvärv för att bli ledande i Europa Som ett led i koncernens strategi att bli ett av Europas ledande företag när det gäller att leverera nyttobaserade produkter och tjänster via bredband har Daltek AB (under namnändring till FrontYard) ingått principavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i holländska Martek Holding BV (Martek). Martek är ett av Europas ledande produkt- och marknadsbolag inom intelligenta hem och hemmanätverk. Martek har egna marknadsbolag i Benelux och Storbritannien, samt återförsäljarkanaler i ett tjugotal länder. Martek är det amerikanska företaget X-10s (ledande global leverantör av intelligenta hem och hemmanätverk) huvudpartner för alla 220 Volt länder i världen. Genom förvärvet får Daltek snabbt tillgång till nya marknader med etablerade försäljnings- och distributionskanaler i främst Europa men även i Mellanöstern, Sydamerika, Afrika och Australien. Även Marteks internationella kundavtal, internationella samarbetspartners och partnerskap med X-10 bedöms som stora tillgångar. 1999 omsatte Martek 37 Mkr, med en vinstmarginal på ca 20%. Omsättningen för år 2000 beräknas öka väsentligt genom att Dalteks produkter integreras. Martek har 8 anställda. Förvärvet beräknas till 4,4 Miljoner USD vilket preliminärt motsvaras av 806 975 nyemitterade aktier. Förvärvet beräknas bidra positivt till Daltekkoncernens vinst med ca en krona per aktie på nettoresultat redan under 2000. - "Förvärvet är i linje med Dalteks uttalade strategi sedan tidigare. Med Marteks produkter och försäljningskanaler samt Dalteks mjukvara får vi en position som en av de ledande i Europa när det gäller intelligenta hem och hemmanätverk", säger Carl-Henrik Hallström, VD Daltek. "Den europeiska marknaden står inför ett genombrott och förvärvet ger oss en betydande marknadsandel redan från början", fortsätter Hallström. Daltek är via förvärvet av eHem tidigare i vår en av få aktörer som redan idag kan leverera fungerande tjänster för intelligenta hem och hemmanätverk. Redan kommande kvartal planerar man med att aktivt lansera och marknadsföra Dalteks mjukvara och bredbandstjänster på den internationella marknaden. Förvärvet beräknas vara genomfört under juni månad. För ytterligare information kontakta: Carl-Henrik Hallström, VD Daltek AB, tel. 0243-735 00, 0705-49 10 46 (www.daltek.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar