eHem och Dotcom i samarbete

eHem och Dotcom i samarbete eHem levererar tjänster för det Intelligenta hemmet där Dotcom installerat bredband eHem, som från och med den 1 juni ingår i Daltek-koncernen, har skrivit ett samarbetsavtal med bredbandsleverantören Dotcom. Avtalet innebär att eHem levererar tjänster för det Intelligenta hemmet till de fastigheter där Dotcom installerar bredband. Avtalet inkluderar både privata och kommersiella fastigheter. - För vår del innebär samarbetet att vi nu når ut ännu bredare med våra tjänster och produkter och gör det Intelligenta hemmet tillgängligt för ännu fler människor och företag, säger Frederik Gustafsson, VD eHem, som från och med den 1 juni går samman med SBI-noterade Daltek AB. Genom ett samarbetsavtalet tar företagen ett helhetsgrepp för att skapa och möjliggöra styrning av intelligenta hem. Dotcom levererar kommunikationsplattformen, det vill säga installerar fastighets- och områdesnät till privata och kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i hela Sverige. eHem utvecklar programvara för ett PC-baserat system för styrning och reglering av det Intelligenta hemmet. Genom dotterbolaget Edstrom Energy erbjuder eHem dessutom fastighets- och villaägare energistyrning, vilket innebär minskade elkostnader för kunderna. - eHem är en av pionjärerna inom intelligenta hem i Sverige. De levererar ett komplett och säkert system och deras system är inte beroende av nätprestanda eftersom de använder det befintliga elsystemet. Detta innebär även att de kan bygga in systemet i befintliga hus och intelligenta hus behöver därför inte betyda nybyggen. När fastighetsägarna dessutom kan balansera temperaturer och erbjuda de boende individuell anpassning av åtgång och kostnader så finns det möjlighet till stora besparingar", säger Tomas Segerman, affärsansvarig för konceptet Bredband Dotcom. För ytterligare information: Frederik Gustafsson, VD eHem: 031-10 23 95, 0709-15 30 51 Tomas Segerman, affärsansvarig Bredband Dotcom: 08-50 70 21 11, 0708-29 29 70 eHem utvecklar och säljer nyttoapplikationer för styrning av det intelligenta hemmet fokuserat på områdena; klimat, trygghet och bekvämlighet. eHem har som första företag lanserat möjligheten att styra och få information från sitt hem via Internet och WAP. eHem har idag partnerskap med bland andra Microsoft , X-10 (hårdvara) ett antal bostadsbolag. eHem är det första företaget som kan presentera ett fungerande helhetssystem för styrning av det intelligenta hemmet. Från och den 1 juni ingår eHem i Daltek AB som är noterat på SBI-listan. www.ehem.com Dotcom erbjuder kompletta lösningar och tjänster för affärskommunikation. Med bred kompetens och erfarenhet medverkar Dotcom i utbyggnaden av stadsnät, bredbandslösningar och kompletta kommunikationsplattformar med tal, data, bild och nättjänster. Inom konvergensen mellan datakommunikation och telefoni kombinerar Dotcom Internet och intranät med televäxlar i t ex call centers och contact centers. Tjänsteutbudet omfattar konsultverksamhet, systemintegration, installation, utbildning, service och support. Dotcom omsätter drygt en miljard och har 700 anställda på 37 orter i Sverige. www.enator.se/dotcom ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar