Genombrott för mätinsamling i flerfamiljshus

Genombrott för mätinsamling i flerfamiljshus Frontyard installerar energistyrning i 400 lägenheter hos Örebrobostäder Frontyard (tidigare Daltek) har fått i uppdrag att installera mätinsamling i 400 lägenheter hos Örebrobostäder. Ordern är initialt värd cirka 1,5 Mkr. Leveransen påbörjas i augusti. Ordern är ett definitivt genombrott för mätinsamling i flerfamiljshus. Efter en sex månader prövotid har Sveriges femte största kommunala bostadsbolag, Örebrobostäder AB, avtalat med Frontyard om att inledningsvis installera energistyrning i 400 stycken lägenheter. Via en elektronisk logger som installeras i varje lägenhet rapporteras förbrukningen av el, värme och vatten. Via el-tele-KTV-nätet rapporteras förbrukningsnivåerna automatiskt till en dator som räknar ut exakta och individuella avgifter för varje lägenhet. Dessutom övervakar dataloggern lägenhetens standardbrandvarnare, kan även styra motorvärmare, sända sms-meddelande samt trygghetslarm mm. - Frontyard är bland dom som kommit längst när det gäller energistyrning, eller energy management. Detta är ett verktyg som ger individuell och relativ rättvis energikostnad utifrån faktiskt förbrukning samt i förlängningen lägre kostnader för våra hyresgäster, säger Christer Wenchert, el-ansvarig hos Örebrobostäder, som ingår i SABO och totalt har drygt 22 500 lägenheter. - Nu har både bostadsbolag och enskilda hyresgäster möjlighet att kontrollera och minska energiförbrukningen samt sätta individuella och rättvisa avgifter, säger Frederik Gustafsson, marknadschef på Frontyard. Enligt beräkningar som gjorts räknar Örebrobostäder med att räkna hem investeringen inom tio år. Systemet levereras av Edstrom Energy som tidigare i våras förvärvades av Frontyard. Tekniken är applicerbar i både befintliga som nybyggda flerfamiljshus. För ytterligare information kontakta: Frederik Gustafsson, marknadschef Frontyard AB, tel. 0709-15 30 51, www.ehem.com eller www.edstromenergy.com, Christer Wenchert, Örebrobostäder, tel. 019-19 42 00, christer.wenchert@obo. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar