Danderyds sjukhus återgår till normalläge

Danderyds sjukhus återgår från och med idag till normalläge efter drygt tre månader i förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Återgången till normalläge är möjlig då antalet insjuknade i covid-19 med behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna.

De senaste dagarna har inga smittsamma covid-19-patienter vårdats på intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. Det är första gången på mer än tre månader som detta händer. I praktiken kan det dock fortfarande finnas patienter som har covid-19 på intensivvårdsavdelningen och som vårdas i efterförloppet, men de klassas då inte längre som smittsamma. Sjukhuset kommer dock fortsatt att ha besöksförbud för att minska risken för smittspridning.

– Under cirka tre veckor har vi inte fått några nya patienter med covid-19 på Intensivvårdsavdelningen och vi ser även en minskning av patienter med covid-19 på akutmottagningen och på våra vårdavdelningar. Vården av patienter med covid-19 har blivit en del av vår ordinarie verksamhet och vi ser därför att vi nu kan återgå till normalläge. Jag är djupt imponerad av alla medarbetare här på sjukhuset som på olika sätt har bidragit till att vi klarat denna omställning på bästa sätt. Det är fantastiskt och vi är försiktigt positiva, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus.

Fortsatt hög beredskap

– Sommaren är vanligtvis en utmanande period för sjukvården och det är av största vikt att vi kan ta hand om de som behöver vård. Vi har därför förstärkt vår ordinarie ledningsfunktion för att hantera sjukhusgemensamma resurser och vårdplatser och vi har fortsatt en hög beredskap om antalet sjuka i covid-19 skulle öka igen eller om något annat oförutsett inträffar.

Danderyds sjukhus tog emot sin första covid-19 patient den 14 mars och har så här långt vårdat cirka 1550 patienter med en bekräftad covid-19 infektion, varav cirka 110 på intensivvårdsavdelningen. Sjukhuset försattes i stabsförberedande läge den 3–10 mars, i stabsläge 10–13 mars, i förstärkningsläge 13 mars – 26 maj och åter i stabsläge den 26 maj – 9 juli. Det förhöjda beredskapsläget har inneburit en mer centraliserad styrning av verksamheten jämfört med ett normalläge.

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Prenumerera