Ett liv som räddas ska också levas

Report this content

Besök konferensen ”Hjärnskadeforum 2013” med temat Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden. Lyssna till intressanta föreläsningar och egna patientberättelser. Ta del av nyheter som ger både personliga och samhällsekonomiska perspektiv.

Axplock ur innehållet:

Livet efter en skada

Trafikskadade Camilla Westerdahl blev sedd som ett ”kolli” efter sin svåra olycka. Omöjlig att rehabilitera tillbaka till ett värdigt liv. Tills hon mötte sjukgymnasten Christina Hansson, som såg att det fortfarande fanns en människa därinne. Camilla skrev en bok om sina upplevelser ”Skrivet i vatten – berättelsen om mitt liv” som gavs ut i mars 2012. Under seminariet får du träffa Camilla och sjukgymnasten Christina samt Camillas bror, Magnus Holmgren, som ger sitt perspektiv som anhörig. Dag 1, kl 10.30 – 11.15.

Mellan kl 13.30 – 13.45 blir fd polisen Per Lindblad, som också drabbats av en hjärnskada, intervjuad av neuropsykolog Christian Oldenburg.

Gatuvåldets ekonomi

Vad kostar en förvärvad hjärnskada på lång och kort sikt? Det har nationalekonomen Ingvar Nilsson tagit reda på. 2011 presenterades den första rapporten ”Gatuvåldets ekonomi” del 1, Individer och förlopp. Nu i januari har även del 2, ”Gatuvåldets ekonomi ur ett kommunalt perspektiv” presenterats.

”Den totala kostnaden för personlig assistans med sk dubbelbemanning under 20 års tid kostar drygt 92 miljoner kronor för samhället.”

Dag 1, kl 15.30 – 16.00

”Jag dog den dagen.” Ett levande exempel på någon som fallit offer för gatuvåldet är Niklas Håkansson. Se hans blogg.

De dolda hjärnskadorna

Under dag två hålls en diskussion under rubriken ”Lätta skador – svåra konsekvenser” som leds av överläkare Britt-Marie Stålnacke från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och överläkare Jean Luc af Geijerstam från Danderyds sjukhus.

Det finns många hjärnskador som inte upptäcks alls, eller upptäcks långt efter en skallskada. Dessa är svåra att identifiera och diagnostisera, och förblir därför ofta obehandlade, men kan medföra betydande svårigheter för den skadade och dennes närstående.

Samma dag leder överläkare Catharina de Boussard och neuropsykolog Christian Oldenburg från Danderyds sjukhus, en workshop under namnet ”Beteendestörningar efter traumatisk hjärnskada” som också kan beskrivas som en ”dold hjärnskada”, svår att upptäcka och svår att behandla.

Tid och plats

14-15 januari 2013, ABF-huset, Sveavgäen 41, Stockholm,

Läs hela programmet här.

Intresserade journalister anmäler sig till någon av nedanstående

Ingvor Farinotte, pressansvarig Danderyds sjukhus
ingvor.farinotte@ds.se
mobil 070-162 12 11

Marie-Jeanette Bergvall, Förbundssekreterare Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.nu
mobil 070-206 03 51

Arrangörer

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i samarbete med Personskadeförbundet RTP, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken i Stockholm, Danderyds sjukhus, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Skånes universitetssjukhus Rehabiliteringsmedicinska kliniken och Norrlands universitetssjukhus.

Konferensen genomförs med stöd av Arvsfonden.