Nationellt symposium för bättre hjärt-, njur- och diabetessjukvård

För första gången arrangeras i Sverige ett symposium för att förbättra sjukvården för de patienter som drabbats av diabetes, hjärt- och njursjukdom. Målet är att förbättra vården och öka livskvaliteten för en stor och växande patientgrupp.

Njursjukdom är en lika stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom som diabetes, och runt tio procent av befolkningen har njursjukdom. Högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom eller diabetes kan också i sin tur leda till njursvikt. Det handlar om en stor och allvarligt sjuk patientgrupp där det behövs mer forskning för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.

På Danderyds sjukhus har man prioriterat sambandet mellan njur- och hjärtsjukdom som det viktigaste forskningsområdet under de kommande åren och har avsatt särskilda resurser för denna forskning. Nu bjuder sjukhuset in till det första nationella symposiet inom området diabetes-, hjärt- och njursjukdom.

Den 8-10 februari 2012 i Stockholm kommer en rad nationellt och internationellt framstående experter och forskare att diskutera hur vården i ökad utsträckning behöver integreras och hur olika specialistfunktioner kan samverka, samt behovet av forskning i sjukvården.

Symposiet riktas främst till specialistläkare och sjuksköterskor inom invärtesmedicin, hjärtmedicin, njurmedicin, endokrinologi och primärvård. Journalister är också välkomna att delta.

På programmet: Föreläsningar, interaktiva workshops med patientfallsdiskussioner, utställningar, paneldiskussion med företrädare för Socialstyrelsen och landstinget, samt öppna föreläsningar för allmänheten i samråd med respektive patientförening.

Arrangörer: Hjärt-, Njurmedicin- och Medicinklinikerna vid Danderyds sjukhus tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Ericsons Plan 4,Stockholm

Mer information och anmälan: www.hnd-symposium.se

Fakta: Danderyds Sjukhus
Danderyds sjukhus bedriver akut och planerad sjukvård dygnet runt för de drygt 450 000 invånarna i norra Storstockholm. Sjukhuset erbjuder en bred specialistvård inom bland annat internmedicin, kardiologi, ortopedi, allmän­kirurgi, urologi, obstetrik och gynekologi. Förlossningsavdelningen är en av landets största och varje år föds cirka 11 100 barn på Danderyds sjukhus och BB Stockholm (som drivs av Praktikertjänst och Danderyds sjukhus). Akutmottagningen på sjukhuset tar emot 76 000 besök per år. Danderyds sjukhus har 3 400 anställda.
www.ds.se

Fakta: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Det stora patientunderlaget vid Danderyds sjukhus och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning och utbildning. Varje år genomför drygt 2 000 studenter delar av sin kliniska undervisning vid Danderyds Sjukhus. Merparten ingår i Karolinska Institutets utbildningsprogram av blivande läkare, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, barnmorskor och logopeder.

Forskningen bedrivs inom områden som är tätt anknutna till den vård som erbjuds på sjukhusets kliniker inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet. Institutionens forskarutbildning har drygt 50 doktorander varav ett tiotal disputerar för medicine doktorsexamen varje år. Exempel på forsknings­områden är: njurmedicin, gastrointestinala peptid­hormoner, aptit och metabolism (övervikt), hemostas- och cirkulations­forskning, kvinnosjukvård och stressrehabilitering. www.ki.se

Vid frågor, kontakta:
Annakarin Svenningsson, Kommunikations- och pressansvarig
Danderyds Sjukhus AB
Telefon: 08-123 562 51
Mobil: 070-737 08 66

E-post: annakarin.svenningsson@ds.se

 

Taggar:

Prenumerera