Pressinbjudan: Kultur på recept för smärtpatienter

Kultur på recept är ett omdebatterat område. ”Det finns ingen evidens” hörs ofta liksom ”Alla mår väl bra av lite underhållning”. Smärtpatienter på Danderyds sjukhus har fått testa kultur som rehabiliteringsform i två studier. Resultaten är mycket lovande.

- Kropp och sinnen hänger ihop hos oss människor och på samma sätt behöver sjukvården ta in fler aspekter än de rent medicinska. Kulturella upplevelser kan bidra till hälsa, bot eller lindring och Kultur på recept är därför en idé som vi bör utveckla, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink, som deltar i Danderyds sjukhus seminarium den 29 juni kl 15.00-16.00 i Bryggarsalen på Strand Hotell, Strandgatan 34.

Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge och Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting har tillsammans genomfört två pilotstudier där smärtpatienter både har fått ta del av och själva medverkat i kulturella aktiviteter.
Hur livskvaliteten för dessa patienter har påverkats kommer att presenteras av de projektansvariga under seminariet.

- Rehabilitering med Kultur på recept ger nya redskap och möjligheter för patienter med långvarig smärta, intygar docent Monika Löfgren, Karolinska Institutet och Smärtrehabiliteringen Danderyds sjukhus.

Tillsammans med överläkaren och hjärnforskaren Anna Maria Weingarten kommer professor emeritus Töres Theorell att tala om hur hjärnan påverkas av kultur och hur våra sinnen samspelar med hälsa.

- Vår vision är att Kultur på recept blir en permanent vårdform inom både smärtrehabilitering och andra delar av sjukvården, säger Åsa Arvidsson som är enhetschef för smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus.

Moderator är Alexandra Charles som är en av förespråkarna för Kultur på recept, med egna framgångsrika projekt inom området.

Se hela inbjudan här!

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Prenumerera