Stefan Jacobson ny vd för Danderyds sjukhus

Stefan Jacobson, professor och överläkare, har utsetts till ny verkställande direktör för Danderyds sjukhus AB. Han är idag tillförordnad vd.

- Jag är mycket glad över att Stefan Jacobson tackat ja till att bli ny vd för Danderyds sjukhus. Han är mycket väl förtrogen med de strategiska frågor som ledningen måste angripa de kommande åren, säger Lars Rekke, Danderyds sjukhus styrelseordförande.

Stefan Jacobson är läkare och professor i njurmedicin. Han började på Danderyds sjukhus 2005 som verksamhetschef för njurmedicinska kliniken och specialistklinikerna. Han har varit tillförordnad vd på Danderyds sjukhus 2007 - 2008, och nu senast from 1 juni 2011.

-         Jag är hedrad av styrelsens förtroende, är mycket stolt och känner ett stort engagemang inför uppdraget att leda Danderyds sjukhus in i framtidens hälso- och sjukvård. Vi arbetar intensivt med verksamhetsutveckling och vi expanderar och tar emot fler patienter, säger Stefan Jacobson. Vårt mål är att vara norra Stockholms akutsjukhus och vi vill gärna ta emot både barn och vuxna i framtiden.

-         Danderyds sjukhus får i Stefan Jacobson en VD som åtnjuter mycket stort förtroende inom sjukhuset. Han har jobbat många år på sjukhuset, som verksamhetschef vid specialistklinikerna men också erfarenheter från att ha varit tillförordnad vd under två tidsperioder, säger Lars Rekke

Kontaktuppgifter:
Stefan Jacobson, verkställande direktör, Danderyds sjukhus, tel: 08 123 567 61 eller 070 759 1890. E-post: stefan.jacobson@ds.se
Lars Rekke, styrelseordförande, Danderyds sjukhus, tel: 0709 62 64 49. E-post: lars.rekke@comhem.se

Vid frågor, kontakta:
Annakarin Svenningsson, Kommunikations- och pressansvarig
Danderyds Sjukhus AB
Telefon: 08-123 562 51
Mobil: 070-737 08 66

E-post: annakarin.svenningsson@ds.se

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus bedriver akut och planerad sjukvård dygnet runt för de drygt 450 000 invånarna i norra Storstockholm. Sjukhuset erbjuder en bred specialistvård inom bland annat internmedicin, kardiologi, ortopedi, allmän­kirurgi, urologi, obstetrik och gynekologi. Förlossningsavdelningen är en av landets största. Danderyds sjukhus har 3 400 anställda.www.ds.se

Om oss

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media