Danica Pension fortsätter satsning på kollektivavtalad tjänstepension

- inleder samarbete med Ingvar Skeberg, Clearly Strategi och Kommunikation AB.

Inför de förestående upphandlingarna för ITP och Avtalspension SAF-LO har Danica Pension inlett ett samarbete med strategikonsulten Ingvar Skeberg, med mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom bank och försäkring.

-          Danica Pension är det enda fondförsäkringsbolaget som är valbart inom samtliga kollektivavtalsområden. Vi har lyckats bra i de tidigare upphandlingarna och tar nu stöd av Ingvar Skeberg för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att vara valbara i ITP och Avtalspension SAF-LO även efter 2013, säger Claes Carlson, VD Danica Pension.

Den kollektivavtalade marknaden för tjänstepension är ett av Danicas Pensions viktigaste områden. Avtalspension SAF-LO och ITP omfattar mer än 2 miljoner försäkrade och årliga premier på närmare 20 miljarder kronor.

-          Danica Pension har framgångsrikt byggt upp en stark position på den svenska marknaden inom detta område. Det ska därför bli mycket spännande att få arbeta tillsammans med företaget i dessa viktiga upphandlingar. Min uppgift blir att hjälpa Danica att bli valbara inom dessa avtalsområden även efter 2013, trots den ökade konkurrensen vid kommande upphandlingar, säger Ingvar Skeberg, Clearly Strategi och Kommunikation.

 

För frågor och ytterligare information kontakta:

Claes Carlson, VD Danica Pension AB, telefon 0706-805581

Ingvar Skeberg, VD Clearly Strategi & Kommunikation AB, telefon 0703-491012

 

Danica Pension är ett svenskt bolag som ägs av danska Danica Pension, Danmarks största livförsäkringsbolag. Danica ingår i Danske Bankkoncernen, en av Nordens största finanskoncerner. Med denna starka ägarstruktur kan vi kombinera en lång försäkrings-tradition med ett nytt, modernt arbetssätt. Danica ser det som en viktig uppgift att kontinuerligt anpassa sig till marknadens förändrade krav. Ett bra exempel är att Danica Pension var först i Sverige med fri flytträtt på pensionskapital. För mer information se www.danica.se.

Taggar:

Dokument & länkar