Danir AB säljer sitt aktieinnehav i Teleca AB till Symphony Technology Group

Teleca har utvecklats till ett ledande globalt tjänsteföretag inom mjukvaruutveckling och tjänster för mobiltelefonibranschen

Efter en lyckad omstrukturering med fokus på tjänster för mobiltelefonibranschen, visar Teleca åter tillväxt och lönsamhet.

Det är därför ett bra tillfälle att överlåta rollen som huvudaktieägare i Teleca till Symphony Technology Group i Silicon Valley (USA), med erfarenhet av att framgångsrikt bygga globala företag inom tjänster och mjukvaruutveckling. Se www.symphonytg.com

Danir AB har sålt hela sitt aktieinnehav i Teleca, 401 000 aktier av serie A och 8 067 666 aktier av serie B, motsvarande 13,6 % av kapitalet och 17.7 % av rösterna i Teleca, till Symphony Technology Group.Danir AB

Dan Olofsson, 0703 792320

Dokument & länkar