Danir fokuserar på Sigma och kandiderar inte till ÅF:s styrelse.

Report this content

Danir AB kom för tre veckor sedan överens med Nordea Fonder om att köpa deras aktier i Sigma motsvarande ca 20 %. Detta medförde att Danir tog beslut om att lägga ett bud på resterande aktier i Sigma. Budet fullföljs oberoende av anslutningsgrad. Sedan två veckor tillbaka är Sigma ett dotterbolag till Danir.

Danir har sedan hösten 2012 ett engagemang i ÅF och är representerade i ÅF:s styrelse. Mot bakgrund av ägarförändringarna i Sigma väljer Danir att fokusera på detta bolag. Som framgår av ÅF:s valberednings förslag till styrelse kandiderar inte Danirs representanter Dan Olofsson och Johan Glennmo till omval. Genom att inte vara ledamot i båda bolagens styrelser undanröjs risken för eventuella intressekonflikter.

Danir stödjer valberedningens förslag till styrelse i ÅF.

Som en följd av budet på Sigma ser Danir aktieinnehavet i ÅF som ett finansiellt innehav istället för ett långsiktigt strategiskt. I nuläget påverkar detta inte Danirs ägande.
   

För ytterligare information kontakta

Dan Olofsson     
070-3792254

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 mars 2013 klockan 8:45.

Dokument & länkar