Danir har över 80 procent av antalet aktier i Sigma

Efter idag genomförda transaktioner uppgår Danirs innehav i Sigma till 621 324 A-aktier och 69 296 896 B-aktier, representerande 80,6 procent av samtliga aktier och 78,7 procent av samtliga röster.

Acceptansfristen avslutas den 19 april.

Danir har beslutat att inte förlänga acceptansfristen och någon höjning av budet är således inte aktuell. Såsom aviserats i Erbjudandet kommer Danir att begära tvångsinlösen och avnotering för det fall ägandet överskrider 90 procent av aktierna i Sigma.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir   070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 klockan 16:40.

Dokument & länkar