Danir har över 90 procent av aktierna i Sigma – en ny entreprenöriell resa påbörjas

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Danir AB offentliggjorde den 20 februari 2013 ett ovillkorat offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Sigma till ett pris av 6,75 kr per aktie, oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut idag. Danir kan dock redan nu konstatera att Danir förvärvat så många aktier i Sigma att Danir nu innehar mer än 90 procent av samtliga aktier i Sigma.

Slutlig redovisning av utfallet av Erbjudandet kommer att lämnas måndagen den 22 april 2013. Som redan meddelats kommer acceptfristen inte att förlängas.

Dan Olofsson kommenterar:

”Det är glädjande att så många aktieägare tackat ja till vårt erbjudande. Sigma kommer nu långsiktigt att drivas som ett privatägt bolag. Sigma är en entreprenörsdriven organisation med många kompetenta medarbetare.

Att ge utrymme för drivande entreprenörer har varit ett framgångsrecept. Som privatägt bolag ökar frihetsgraderna att framöver finna bra lösningar för entreprenörer oberoende av om de idag finns inom eller utanför Sigma. De två affärsområdena Sigma IT & Management respektive Sigma Kudos har olika inriktning och kommer att drivas och utvecklas som egna bolag under ledning av Håkan Karlsson respektive Carl Vikingsson.

Det är nu 27 år sedan vi startade det som idag är Sigma. Resan kommer nu att fortsätta och genom min son Johan Glennmos engagemang kommer Sigma att vara en hörnpelare i familjens engagemang även för nästa generation. Vi ser fram mot en intressant utveckling kommande år.

För egen del känns det åter som att en ny entreprenöriell resa påbörjas. Det ger mig energi.”

Danir AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 april 2013 klockan 15:00.

Dokument & länkar