Danir investerar i Victoria Park

I samband med pågående nyemission i Victoria Park kommer Danir att teckna och förvärva sammanlagt 5 miljoner aktier, vilket gör Danir till en av de större ägarna.

Dan Olofsson kommenterar:

- ”Vi uppskattar att Victoria Park går mot strömmen och investerar i socialt komplexa områden som Herrgården i Rosengård. Sannolikt kommer man att stöta på problem av olika slag. Detta får inte hindra en lovvärd strävan att skapa ett bra och prisvärt boende.

Danir ser utanförskap kopplat till våra miljonprogramområden som ett betydande problem där många insatser behövs. Danir har därför engagerat sig i jobbskapande Uppstart Malmö, i FC Rosengård med betydande socialt engagemang samt i Östra Skolan och Läxhjälpen.

Vår tro är att genom en aktiv förvaltning och engagemang från hyresgästerna kan ett boende som efterfrågas kombineras med att aktieägarna får en god värdeutveckling”.

Danirs avsikt är att representeras i styrelsen av Luciano Astudillo, som har ett brett samhällsengagemang och som också kommer att investera egna medel i Victoria Park.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson          0703-792254
Anders Johnsson   0703-791374


www.danir.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 juni 2013 klockan 11:30.

Om Danir
Danir är ett Malmöbaserat entreprenörsdrivet bolag som äger, förvaltar och aktivt deltar i utvecklingen av noterade och onoterade bolag. Vi är en liten organisation, men företagen som är våra kärninnehav och portföljbolag sysselsätter flera tusen människor. Företagen finns framför allt inom utvecklings-intensiva branscher och delar alla vår syn på engagemang och entreprenörskap som grundbultar för en långsiktig värdetillväxt.

Dokument & länkar