Danirs innehav i Sigma

Enligt en flaggningsanmälan som Dan Olofsson idag lämnat till Finansinspektionen uppgår Danirs innehav i Sigma till 615 171 A-aktier och 43 403 786 B-aktier i Sigma, representerande 50,74 procent av samtliga aktier och 51,64 procent av samtliga röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 klockan 13.55.

Dokument & länkar