Danirs innehav i Sigma

Report this content

Enligt en flaggningsanmälan som Dan Olofsson idag lämnat till Finansinspektionen uppgår Danirs innehav i Sigma, efter förvärv utanför erbjudandet till aktieägarna i Sigma som offentliggjordes den 20 mars 2013, tillsammans med de aktier som per den 27 mars 2013 förvärvats inom ramen för erbjudandet, till 615 171  A-aktier och 57 414 292 B-aktier i Sigma, representerande 66,90 procent av samtliga aktier och 66,24 procent av samtliga röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 mars 2013 klockan 15.00.

Dokument & länkar