Epsilon går samman med ÅF – bildar ett av norra Europas ledande konsultbolag

  • Konsultföretaget Epsilon, ett av Sveriges största företag inom teknik- och systemutveckling, annonserar idag att bolaget går samman med ÅF
  • Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar samtliga aktier i Epsilon av Danir
  • Den nya ÅF-koncernen kommer att omfatta cirka 6 800 anställda och ett partnernätverk med cirka 14 000 konsulter
  • Mats Boström, Epsilons nuvarande VD utses till ny affärsområdesansvarig för ÅF Technology och kommer att ingå i koncernledningen inom ÅF
  • Familjen Dan Olofsson blir, genom ägarbolaget Danir och till följd av transaktionen, den enskilt störste ägaren i ÅF ur ett kapitalperspektiv. Danir avser att långsiktig kvarstå som stor ägare i ÅF

Samgåendet motiveras av en stark industriell logik då ÅF och Epsilon kompletterar varandra väl avseende teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning och dessutom i stora delar har en gemensam kultur.

"Jag är mycket glad över att kunna medverka till denna strukturaffär mellan två framgångsrika bolag. Jag känner sedan flera år väl till ÅF och dess ledning och mina intryck är mycket positiva. Efter att under 26 år byggt upp Epsilon, ser jag ett värde i denna nya utvecklingsfas för bolaget. Det är den industriella logiken i att vi kompletterar varandra väl som utgjort grunden för denna affär. Det gör att vi kan skapa starkare erbjudanden till kunderna, en bra utvecklingsmiljö för våra medarbetare och mervärden för aktieägarna. Bolagens ledningar har nu under två månader fram till denna annonsering haft en omfattande dialog. Slutsatsen härav är att det finns mycket goda förutsättningar för att detta samgående kommer att utvecklas väl. Som blivande långsiktig ägare i ÅF ser jag och familjen med tillförsikt fram emot den fortsatta gemensamma resan. Jag är övertygad om att vi tillsammans med alla engagerade medarbetare som ser möjligheterna kan skapa något ännu bättre av två fina bolag,” säger Dan Olofsson, ägare till Epsilon.

För ytterligare information hänvisas till den offentliga pressreleasen som går att ladda ner på ÅFs hemsida. www.afconsult.com.


För ytterligare information, kontakta:

Dan Olofsson, Danir AB 
Telefon: 0703 – 79 22 54

Johan Glennmo, Styrelsordförande i Epsilon AB
Telefon: 0703 – 79 52 54

E-post: dan.olofsson@danir.com

Danir är ett Malmöbaserat entreprenörsdrivet bolag som äger, förvaltar och aktivt deltar i utvecklingen i noterade och onoterade bolag. Vi är en liten organisation, men företagen som är våra kärninnehav och portföljbolag sysselsätter flera tusen människor. Företagen finns framför allt inom utvecklingsintensiva branscher och delar alla vår syn på engagemang och entrepreprenörskap som grundbultar för en långsiktig värdetillväxt

Dokument & länkar