Flaggningsmeddelande - Sigma

Danir AB, som ägs av Sigmas ordförande Dan Olofsson, har ställt ut köpoptioner i Sigma AB (publ) till dess VD Sune Nilsson. Lösen av dessa köpoptioner har nu påkallats av Sune Nilsson varvid denne förvärvat 350.000 aktier av serie B av Danir. Efter transaktionen äger Danir 615.171 aktier av serie A och 24.084.692 aktier av serie B, motsvarande 29,3 procent av kapitalet och 32,3 procent av rösterna. För ytterligare upplysningar kontakta: Anders Johnsson, VD Danir AB, tel 0703-791374

Dokument & länkar