Flaggningsmeddelande - Sigma

Danir AB, som ägs av Sigmas ordförande Dan Olofsson, har ställt ut köpoptioner i Sigma AB (publ) till dess ledning. Lösen av dessa köpoptioner har nu påkallats varvid Danir idag avyttrat 202.500 aktier i Sigma av serie B. Efter transaktionen äger Danir 615.171 aktier av serie A och 23.768.260 aktier av serie B, motsvarande 28,3 procent av kapitalet och 31,4 procent av rösterna. För ytterligare upplysningar kontakta: Anders Johnsson, VD Danir AB, tel 0703-791374

Dokument & länkar