Flaggningsmeddelande - Sigma

Danir AB, som ägs av Sigmas ordförande Dan Olofsson med familj, har förvärvat 500.000 aktier av serie B i Sigma AB (publ). Efter transaktionen äger Danir 615.171 aktier av serie A och 23.954.828 aktier av serie B, motsvarande 28,32 procent av kapitalet och 31,37 procent av rösterna. För ytterligare upplysningar kontakta: Anders Johnsson, VD Danir AB, tel 0703-791374

Dokument & länkar