Flaggningsmeddelande: Danir har 76,88 procent av aktierna och 75,26 procent av rösterna i Sigma

Enligt en flaggningsanmälan som Dan Olofsson idag lämnat till Finansinspektionen uppgår Danirs innehav i Sigma, efter förvärv utanför erbjudandet till aktieägarna i Sigma som offentliggjordes den 20 mars 2013, tillsammans med de aktier som per den 28 mars 2013 förvärvats inom ramen för erbjudandet, till 615 171
A-aktier och 66 073 181 B-aktier i Sigma, representerande 76,88 procent av samtliga aktier och 75,26 procent av samtliga röster.
       

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 klockan 14.45.

Dokument & länkar